Sun. Jun 4th, 2023

Анкети

Дали празниците, влијаат на вашата форма?

 • Да (59%, 17 Гласови)
 • Не (41%, 12 Гласови)

Вкупно гласачи: 29

Почетен датум: 03/01/2023 @ 11:44
Краен датум: No Expiry

Колку дена во неделата тренирате

 • 5 дена (26%, 73 Гласови)
 • Воопшто не тренирам (23%, 63 Гласови)
 • 3 дена (16%, 45 Гласови)
 • Секој ден (16%, 45 Гласови)
 • 4 дена (13%, 36 Гласови)
 • 2 дена (3%, 9 Гласови)
 • Еднаш неделно (3%, 8 Гласови)

Вкупно гласачи: 279

Почетен датум: 29/05/2022 @ 16:47
Краен датум: No Expiry

Дали и во ова време на пандемија ќе се вратите во Фитнес центар

 • Да, немам страв (73%, 44 Гласови)
 • Не, никако ќе продолжам дома да вежбам (10%, 6 Гласови)
 • Не, ќе почекам пандемијата да помине (10%, 6 Гласови)
 • Не сум одлучил/а (7%, 4 Гласови)

Вкупно гласачи: 60

Почетен датум: 14/01/2022 @ 09:32
Краен датум: No Expiry

Дали употребувате креатин?

 • Не (74%, 20 Гласови)
 • Да (26%, 7 Гласови)

Вкупно гласачи: 27

Почетен датум: 14/11/2021 @ 11:59
Краен датум: No Expiry

Колку пати тренирате кардио?

 • Два до три пати неделно (37%, 49 Гласови)
 • Не тренирам воопшто (33%, 44 Гласови)
 • Секој ден (19%, 26 Гласови)
 • Три до четири пати месечно (11%, 15 Гласови)

Вкупно гласачи: 134

Почетен датум: 06/06/2021 @ 13:44
Краен датум: No Expiry

 Page 1 of 4  1  2  3  4  »